> หนัง MASTER [Mediafire]: [หนังจีนกำลังภายใน] ดาบมังกรหยก 2003 เตียบ่อกี้ กระบี่อิงฟ้า และดาบฆ่ามังกร DVD 5 แผ่น พากษ์ไทย Verification: 56406a2940ac3504

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

[หนังจีนกำลังภายใน] ดาบมังกรหยก 2003 เตียบ่อกี้ กระบี่อิงฟ้า และดาบฆ่ามังกร DVD 5 แผ่น พากษ์ไทย


DOWNLOAD

Disc 1  ตอนที่ 1-9
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Disc 2  ตอนที่ 10-18
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

Disc 3  ตอนที่ 19-26
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

Disc 4  ตอนที่ 27-34
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

Disc 5  ตอนที่ 35- 40 จบ.
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28


สำลองใหม่ทั้ง 5 Disc จบ.

แผ่น 1

Part 1:http://www.mediafire.com/?edjw42b7ri8y11i
Part 2:http://www.mediafire.com/?jx8mcyt2mm1a1af
Part 3:http://www.mediafire.com/?kj43b3enq36ai98
Part 4:http://www.mediafire.com/?gnu37gpqbt62o56
Part 5:http://www.mediafire.com/?mtmqbhwbje67188
Part 6:http://www.mediafire.com/?no24n1x03yr6y1w
Part 7:http://www.mediafire.com/?8n7miad7duxjqqq
Part 8:http://www.mediafire.com/?8d99vmg57vp9t8u
Part 9:http://www.mediafire.com/?s5avc5ygxsh9hh2
Part 10:http://www.mediafire.com/?ue79uo5cx1yk7ns
Part 11:http://www.mediafire.com/?pzn3y8xmkon0ngs
Part 12:http://www.mediafire.com/?7g3rfi8r96e488o
Part 13:http://www.mediafire.com/?h2oir7dnjsr56ai
Part 14:http://www.mediafire.com/?j99kct9qvv7gpj9
Part 15:http://www.mediafire.com/?5b2xqobe89dwx5f
Part 16:http://www.mediafire.com/?bm3uh4h84crbbzr
Part 17:http://www.mediafire.com/?m3azh0mpr8l2f7i
Part 18:http://www.mediafire.com/?2rnmb7xtm4hpk1p
Part 19:http://www.mediafire.com/?f1y3wg8e1kmikff
Part 20:http://www.mediafire.com/?at45tocqcja8a04
Part 21:http://www.mediafire.com/?c6nnup2pbgmdl4d
Part 22:http://www.mediafire.com/?k3tl9cgeq2dtx42
Part 23:http://www.mediafire.com/?z340l187q8i0d54
Part 24:http://www.mediafire.com/?5c8aco87pzam80k
Part 25:http://www.mediafire.com/?e4mziwxkya19cy0
Part 26:http://www.mediafire.com/?02s95y3jw88x3nn
Part 27:http://www.mediafire.com/?fw6to3zsst6357a
Part 28:http://www.mediafire.com/?3uguufjep399nam
Part 29:http://www.mediafire.com/?699cu2xg8nongu1
Part 30:http://www.mediafire.com/?s5syjq96fvrigxy
Part 31:http://www.mediafire.com/?1c1tpsh4vecvoyu
Part 32:http://www.mediafire.com/?p41wg74e5ctkh1h
Part 33:http://www.mediafire.com/?3hi4v06s7fjwuj0
Part 34:http://www.mediafire.com/?9scfz073blagsuz
Part 35:http://www.mediafire.com/?xqhqnc607wihib2
Part 36:http://www.mediafire.com/?eddhpxs8t7hi6bn


แผ่น 2

Part 1:http://www.mediafire.com/?5rpeqopo950q5c3
Part 2:http://www.mediafire.com/?e7p3gso582wdgot
Part 3:http://www.mediafire.com/?r26bd3fvho2jtrq
Part 4:http://www.mediafire.com/?f3f2gfa2t494c3u
Part 5:http://www.mediafire.com/?372dqom8vi19z1d
Part 6:http://www.mediafire.com/?x5d81r8vsxbwygd
Part 7:http://www.mediafire.com/?uhd73hxhjvv4gca
Part 8:http://www.mediafire.com/?vfzicatweazh6dd
Part 9:http://www.mediafire.com/?3jp5cre6e3mep3k
Part 10:http://www.mediafire.com/?m469j61yt6662ti
Part 11:http://www.mediafire.com/?ctuu0cu1ea7ga2m
Part 12:http://www.mediafire.com/?lif2ii2f96n9jw9
Part 13:http://www.mediafire.com/?028c4mwhrq8ab58
Part 14:http://www.mediafire.com/?1mr8hlx1ubn17yb
Part 15:http://www.mediafire.com/?pan6bwl7eb777bc
Part 16:http://www.mediafire.com/?0u21z7q6z8vhxm8
Part 17:http://www.mediafire.com/?8dua2zla3i7k1xn
Part 18:http://www.mediafire.com/?uetnnt6j0n5bhac
Part 19:http://www.mediafire.com/?onzs1fc2wm51mhv
Part 20:http://www.mediafire.com/?4dc482sroc2ab5u
Part 21:http://www.mediafire.com/?30bkeitjkwf7lkp
Part 22:http://www.mediafire.com/?5gaxr5ay9j1hewd
Part 23:http://www.mediafire.com/?2u4c5l4g1oqs49s
Part 24:http://www.mediafire.com/?dg3jjuj3rgcb0ja
Part 25:http://www.mediafire.com/?z9w3lx3vgsc12k6
Part 26:http://www.mediafire.com/?zd5uv1b5k5e0n5i
Part 27:http://www.mediafire.com/?5anni4amsbe5ehh
Part 28:http://www.mediafire.com/?2zgwvp70dprz2xi
Part 29:http://www.mediafire.com/?pdlcb74qd4p8764
Part 30:http://www.mediafire.com/?wcxpx33tgxftg8t
Part 31:http://www.mediafire.com/?8izmev8k8722p7o
Part 32:http://www.mediafire.com/?p2jdsahpug5uvu1
Part 33:http://www.mediafire.com/?f2eotddynzw6z3f
Part 34:http://www.mediafire.com/?2ph2sym1fpmpma7
 

แผ่น 3

Part 1:http://www.mediafire.com/?za1az7ycg0ta975
Part 2:http://www.mediafire.com/?71nt79jtmpcjx0w
Part 3:http://www.mediafire.com/?5u4o4hlylxmfm4f
Part 4:http://www.mediafire.com/?uqj3fz2vp91o1f8
Part 5:http://www.mediafire.com/?4vydml5w1jaoczx
Part 6:http://www.mediafire.com/?k9c4e1v6918wm8o
Part 7:http://www.mediafire.com/?cyziggnv0yvlv9m
Part 8:http://www.mediafire.com/?qfc7t6vm46xzmzb
Part 9:http://www.mediafire.com/?zffbfl11xfse0pb
Part 10:http://www.mediafire.com/?parm23ran7xz3pb
Part 11:http://www.mediafire.com/?vlwatwukt730b19
Part 12:http://www.mediafire.com/?2y4kjsqhv1mv17a
Part 13:http://www.mediafire.com/?561gjilq049dmb3
Part 14:http://www.mediafire.com/?ica6a4dckpd6myl
Part 15:http://www.mediafire.com/?qz2jnlx6amibfz5
Part 16:http://www.mediafire.com/?1vc6u2lj18e9wh1
Part 17:http://www.mediafire.com/?m5h8qr61uib1288
Part 18:http://www.mediafire.com/?b763bmojekwow5b
Part 19:http://www.mediafire.com/?ajf7a36dj3y3mxl
Part 20:http://www.mediafire.com/?16vkmhqge1q7c8i
Part 21:http://www.mediafire.com/?sb2p8kp9ox8mnwm
Part 22:http://www.mediafire.com/?e4trekagwcimkp6
Part 23:http://www.mediafire.com/?zd2jpvs5962jc8l
Part 24:http://www.mediafire.com/?a9bqdz8w0cy73er
Part 25:http://www.mediafire.com/?kmgufnpc0gn7wji
Part 26:http://www.mediafire.com/?j79aff73amaa4b5
Part 27:http://www.mediafire.com/?or1jau3pi8ib559
Part 28:http://www.mediafire.com/?vbb6xqoyit1gvyl
Part 29:http://www.mediafire.com/?of2z5omalnhxns4
Part 30:http://www.mediafire.com/?v2zq9hzfungf83z
Part 31:http://www.mediafire.com/?739jaqcsn8nk93e
Part 32:http://www.mediafire.com/?h5hvcbkm78x2zr7
Part 33:http://www.mediafire.com/?ecfjrkg02a8ldp5
Part 34:http://www.mediafire.com/?gufe8es3p5lzp7e
Part 35:http://www.mediafire.com/?830a49tmm67rxq8แผ่น 4

Part 1:http://www.mediafire.com/?vrha2rmobhpzao4
Part 2:http://www.mediafire.com/?451i449ufsixk6h
Part 3:http://www.mediafire.com/?j6r83t3r76iysqx
Part 4:http://www.mediafire.com/?5p1pxr24m13xrwl
Part 5:http://www.mediafire.com/?9ixbsvs73sx5qah
Part 6:http://www.mediafire.com/?29qr5zgjmx6tb3x
Part 7:http://www.mediafire.com/?29nk9d96f426eke
Part 8:http://www.mediafire.com/?1bedgb613rqasje
Part 9:http://www.mediafire.com/?4w9aa9b3ma1wdbs
Part 10:http://www.mediafire.com/?i87mkaubjb07ui9
Part 11:http://www.mediafire.com/?ysrksf2yd8kezk0
Part 12:http://www.mediafire.com/?828oefp9dc20m9k
Part 13:http://www.mediafire.com/?30axsamwjhsh5ra
Part 14:http://www.mediafire.com/?yz4c4wre4em3ww6
Part 15:http://www.mediafire.com/?gv7aqq7r7d79k2v
Part 16:http://www.mediafire.com/?vdknttthoftmouh
Part 17:http://www.mediafire.com/?9642zeqrqsuuguh
Part 18:http://www.mediafire.com/?w7yj16nsn90mzh5
Part 19:http://www.mediafire.com/?7p41n2ow82z6k3h
Part 20:http://www.mediafire.com/?24ekhew94obe7wv
Part 21:http://www.mediafire.com/?byaanlnbq52t221
Part 22:http://www.mediafire.com/?16bgjgpfp3y6bi7
Part 23:http://www.mediafire.com/?anaggtpqoa6koj8
Part 24:http://www.mediafire.com/?l925qv7oeejy9xk
Part 25:http://www.mediafire.com/?u6rby2wl1pd0wml
Part 26:http://www.mediafire.com/?r3byci12f24dcyt
Part 27:http://www.mediafire.com/?9vpmosy7yl1b90s
Part 28:http://www.mediafire.com/?hlk2mcteitbqymt
Part 29:http://www.mediafire.com/?aznahexay3x24kp
Part 30:http://www.mediafire.com/?hyie6vifp4e0mg8
Part 31:http://www.mediafire.com/?fi9l36xgl9ur9ed
Part 32:http://www.mediafire.com/?muas2m0qrhl03tb
Part 33:http://www.mediafire.com/?3atkfbmddtl8fsn
Part 34:http://www.mediafire.com/?bbg96n75v049ez4
Part 35:http://www.mediafire.com/?67aq707ki443xlw
แผ่น 5

Part 1:http://www.mediafire.com/?cjrja737007wkd2
Part 2:http://www.mediafire.com/?hmmd7vjs2wb9b8n
Part 3:http://www.mediafire.com/?4r6x1xnvl3o5orw
Part 4:http://www.mediafire.com/?0y088aqphw2xdfu
Part 5:http://www.mediafire.com/?bs1o0wykhx3u1uk
Part 6:http://www.mediafire.com/?3tjb9xa4i03asat
Part 7:http://www.mediafire.com/?hqa2gg18gq38mti
Part 8:http://www.mediafire.com/?76pevyhrb3toclk
Part 9:http://www.mediafire.com/?47nrwyluz466wa1
Part 10:http://www.mediafire.com/?kg35o6mp9qyd8mn
Part 11:http://www.mediafire.com/?6w8eqcon5130qnw
Part 12:http://www.mediafire.com/?um1ym5swai4l72i
Part 13:http://www.mediafire.com/?zihn7i2dui9k42v
Part 14:http://www.mediafire.com/?2ze55w4jkj1ydc1
Part 15:http://www.mediafire.com/?h3o0diqqg2krvx0
Part 16:http://www.mediafire.com/?ja0mjdsb246viw2
Part 17:http://www.mediafire.com/?39p49a4qb6clcd6
Part 18:http://www.mediafire.com/?xxrr9exyxu3ty6y
Part 19:http://www.mediafire.com/?y15ioh4sc8yzbnc
Part 20:http://www.mediafire.com/?8u7j19685l95d2i
Part 21:http://www.mediafire.com/?8t5rtehc1rxbkgb
Part 22:http://www.mediafire.com/?6tqvp8lbpky6xpv
Part 23:http://www.mediafire.com/?uehqo6o2n1oajkw
Part 24:http://www.mediafire.com/?962l8l4a3dcvo2n
Part 25:http://www.mediafire.com/?efzcqnxmu4p3pgo
Part 26:http://www.mediafire.com/?r2koobsjwwx3a73
Part 27:http://www.mediafire.com/?7eu8ptz12fgm0j9
Part 28:http://www.mediafire.com/?65eqakiy09eifoi
Part 29:http://www.mediafire.com/?8v5bl90crj1dct8
Part 30:http://www.mediafire.com/?99l2c2idkdwnc8n
Part 31:http://www.mediafire.com/?f6elvltja0w53rv
Part 32:http://www.mediafire.com/?r90x1tfififfbo0
Part 33:http://www.mediafire.com/?c572pulak5b59rb
Part 34:http://www.mediafire.com/?4rd84g65are3d2h


9 ความคิดเห็น:

 1. ทำไมลิ้งไปที่เดียวกันอะ

  ตอบลบ
 2. กำลังแก้ไขให้ค่ะ

  ตอบลบ
 3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนนำออก

  ตอบลบ
 4. Disc3 กับ Disc5 แก้ไขให้แล้วนะคะ

  ตอบลบ
 5. ขอบคุณมากๆครับผมคุณ X-GUN

  ตอบลบ
 6. ขออีกครั้งครับผมแผ่นที่อัพให้ใหม่ไม่ต่อเนื่องกับแผ่นเก่าครับผม
  ขอแผ่น 1-2-4 แผ่นใหม่ครับผมเพราะจะได้ต่อเนื่องกัน
  ขอบคุณอีกครับผมคุณ X-GUN

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณจริงๆครับผม
  แผ่นที่อัพให้ใหม่สมบูรณ์ทุกแผ่นครับผม

  ตอบลบ
 8. แผ่น 4 พาร์ท 8 เสียคับ

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...